شهرداری ورامین » کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین – شهرداری ورامین
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسول فضای سبز شهرداری ورامین ازکاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر خبرداد

میرزایی افزود :کاشت چمن وگلهای فصلی ودرختچه در بلوارهای باهنر وقدوسی و امام رضا علیه السلام توسط فضای سبز حوزه معاونت خدمات شهری در براستای اصلاح هندسی صورت پذیرفت