(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
محسن میرزایی مسول فضای سبز شهرداری ورامین ازکاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسول فضای سبز شهرداری ورامین ازکاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر خبرداد

میرزایی افزود :کاشت چمن وگلهای فصلی ودرختچه در بلوارهای باهنر وقدوسی و امام رضا علیه السلام توسط فضای سبز حوزه معاونت خدمات شهری در براستای اصلاح هندسی صورت پذیرفت