آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر ورامین
محسن میرزایی مسول فضای سبز شهرداری ورامین ازکاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسول فضای سبز شهرداری ورامین ازکاشت چمن و گلهای فصلی در بلوار ها سطح شهر خبرداد

میرزایی افزود :کاشت چمن وگلهای فصلی ودرختچه در بلوارهای باهنر وقدوسی و امام رضا علیه السلام توسط فضای سبز حوزه معاونت خدمات شهری در براستای اصلاح هندسی صورت پذیرفت