اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
۱۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین - پرسپولیس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران خبرداد

دلیری افزود دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران

روز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۶
مکان: ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار میشود از علاقمندان تقاضادارم که برای حمایت تیم در ورزشگاه شهید کاظمی تهران حضور بعمل آورید