آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
کمک شهرداری ورامین به مردم مظلوم کرمانشاه
کمک شهرداری ورامین به مردم مظلوم کرمانشاه
۲۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
کمک شهرداری ورامین به مردم مظلوم کرمانشاه
مهندس حسین دهقان شهردارورامین ازکمک هزینه شهرداری ورامین به مردم مظلوم و حادثه زلزله کرمانشاه خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین امهندس حسین دهقان شهردارورامین ازکمک هزینه شهرداری ورامین به مردم حادثه دیده ومظلوم حادثه زلزله کرمانشاه خبرداد

دهقان افزود :با تصویب کمک هزینه از سوی اعضای شورای شهر ورامین به مبلغ یک میلیارد ریال برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور و یک دستگاه کامیون ماشین آتش نشانی به همراه یک اکیپ از نیروهای باتجربه سازمان آتش نشانی ورامین به سمت غرب کشور عازم شدند