پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
۰۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين

IMG_1566IMG_1573IMG_1606IMG_1611IMG_2315IMG_2355IMG_2363