شهرداری ورامین » گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين – شهرداری ورامین
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين
۰۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصويري آسفالت ميدان پليس توسط شهرداري ورامين

IMG_1566IMG_1573IMG_1606IMG_1611IMG_2315IMG_2355IMG_2363