آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
بازدید شهردار ورامین از مرکز نیکوکاری مسجد مهدیه کارخانه قند
بازدید شهردار ورامین از مرکز نیکوکاری مسجد مهدیه کارخانه قند
۱۱ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از مرکز نیکوکاری مسجد مهدیه کارخانه قند
نشست صميمانه مهندس علي حيدريان با امام جماعت و هيات امناي مسجد مهديه کارخانه قند بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در این بازدید شهردار ورامین دستورات لازم جهت مساعدت به مسجد و مرکز نیکوکاری را صادر کرد.

نشست صميمانه مهندس علي حيدريان با امام جماعت و هيات امناي مسجد مهديه کارخانه قند بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در این بازدید شهردار ورامین دستورات لازم جهت مساعدت به مسجد و مرکز نیکوکاری را صادر کرد.
IMG_3338IMG_3339IMG_3343IMG_3356