شهرداری ورامین » گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا – شهرداری ورامین
گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا
۲۲ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا

عکس از :محسن نوایی


IMG_6417

IMG_6413

IMG_6419

IMG_6416