آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا
گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا
۲۲ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آب و عاشورا
عکس از :محسن نوایی

عکس از :محسن نوایی


IMG_6417

IMG_6413

IMG_6419

IMG_6416