شهرداری ورامین » گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات – شهرداری ورامین
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات
۰۲ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزش خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، در اولین کارگاه آموزشی این دوره با عنوان “کارگاه آموزش خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات” که محسن ممیزی رئیس اداره آموزش و روابط عمومی ، جمعی از مدیران این اداره و همچنین مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان نیز حضور داشتند ، اساتید مجرب به بیان مطالب ارزنده در خصوص خبرنویسی مقدماتی و قانون مطبوعات پرداختند .

1 2.5 3 4.5 4 5.5 5