(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
گزارش تصویری دیدار رییس بسیج اصناف استان تهران با شهردار ورامین
گزارش تصویری دیدار رییس بسیج اصناف استان تهران با شهردار ورامین
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری دیدار رییس بسیج اصناف استان تهران با شهردار ورامین
سرگرد حقیقت رییس سازمان بسیج اصناف سپاه سیدالشهدا استان تهران با علی حیدریان شهردار ورامین دیدار کرد

سرگرد حقیقت رییس سازمان بسیج اصناف سپاه سیدالشهدا استان تهران با علی حیدریان شهردار ورامین دیدار کردhttp://8pic.ir/images/afqz6kfe4ftf2gjou9c2.jpg

http://8pic.ir/images/fwjlztafrwbkudxt51ji.jpg

http://8pic.ir/images/v0ei03uz8ch0ffdpzjgv.jpg

http://8pic.ir/images/e89tp6ncjuta95obcn86.jpg