برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر
گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر
۰۳ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین “حسین سیری”مدیر اجرایی دفتر معاونت فنی و عمرانی گفت:تراشه های آسفالت به همت این معاونت که از خیابان هایی که در حال انجام بهسازی و ترمیم روکش آسفالت می باشیم جمع آوری و در حال انتقال به خیابان های حاشیه ای شهر برای رفت و … ادامه خواندن گزارش تصویری ساماندهی و ترمیم تراشه های آسفالت در خیابان های حاشیه شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین “حسین سیری”مدیر اجرایی دفتر معاونت فنی و عمرانی گفت:تراشه های آسفالت به همت این معاونت که از خیابان هایی که در حال انجام بهسازی و ترمیم روکش آسفالت می باشیم جمع آوری و در حال انتقال به خیابان های حاشیه ای شهر برای رفت و آمد بهتر خودروها می باشیم.

گزارش تصویری عملیات انتقال تراشه های آسفالت به خیابان های کم تردد حاشیه شهر توسط شهرداری ورامین

IMG_۲۰۱۵۰۷۱۴_۱۱۱۶۵۹IMG_۲۰۱۵۰۷۱۴_۱۱۱۷۳۴IMG_۲۰۱۵۰۷۲۶_۱۶۵۵۰۸IMG_۲۰۱۵۰۷۲۶_۱۶۵۵۲۴