شهرداری ورامین » گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین
۰۳ خرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
گزارش تصویری مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین

مراسم تجلیل ازایثارگران وجانبازان شهرداری ورامین برگزار شد.http://uupload.ir/files/8zys_img_7678.jpg

http://uupload.ir/files/r5zd_img_7682.jpg

http://uupload.ir/files/70sl_img_7692.jpg

http://uupload.ir/files/x8fg_img_7696.jpg

http://uupload.ir/files/h5cl_img_7688.jpg