شهرداری ورامین » گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش – شهرداری ورامین
گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش
۰۴ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
گزارش عملکرد معاونت عمران شهرداری ورامین دراردیبهشت ماه سال نودشش

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت فنی عمرانی شهرداری گفت باتوجه به تاکید مهندس حیدریان شهردار در خصوص تسریع در اتمام پروژه های عمرانی وآسفالت شهری

این معاونت از اتمام پروژهای  ذکر شده به ترتیب  شماره خبرداد

۱-خیابان صالح بعداز زیرگذر طالاقانی منتهی به باغ صالح

۲-بلوار شهید مدرس منتهی به شیر وارنا

۳-خیابان عسگر آباد جنب میدان تره بار

۴- خیر آبادخیابان صداقت زیر سازی

۵-خیرآبادکوچه کوچه نور خیابان سیراوندی

۶- خیرآباد کوچه میربراتی خیابان سیراوندی

۷- کاظم آبادولیعصر والفجر۲

۸-امیر حسین ۳ خیابان شهید فکوری

۹-دهوین خیابان اردستانی