بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی
پاسخگویی شهردار ورامین در سامانه سامد
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین
عملیات آسفالت ریزی و بهسازی در مناطق باغ صالح و منطقه سیلو توسط شهرداری ورامین انجام گردید.
یکی از شاخص های  مهم در روابط عمومی  ها حرفه مردمی کردن کار هاست که می بایست در داخل روابط عمومی ها نهادینه گردد.
یکی از شاخص های  مهم در روابط عمومی  ها حرفه مردمی کردن کار هاست که می بایست در داخل روابط عمومی ها نهادینه گردد.
۱۳ آذر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
یکی از شاخص های  مهم در روابط عمومی  ها حرفه مردمی کردن کار هاست که می بایست در داخل روابط عمومی ها نهادینه گردد.
 یکی از کارهای دیگر روابط عمومی ها ارتباط تنگاتنگ بین دستگاها و مردم است چرا که دستگاه ها و سازمان ها  و نهاد ها ارتباط مستقیمی با مردم ندارند . هیچ چیز بدون حضور مردم قابل حل و فصل نیست برای اینکه کارها و پروژه های ما در بخش ها و عرصه های مختلف داخل و حتی خارج تجلی پیدا کند نیازمند حضور مردم در آنها هستیم

 اطلاعات یک کالای سلیقه ای که مخصوص روشنفکران، فرهیختگان و افراد خاصی باشد نیست اطلاعات کوپنی هم نیست لذا همه به آن دسترسی دارند در جهان امروز به ظهور و بروز فناوری نوین ارتباطات به وجود آمده ، اطلاعات را بدون  هیچگونه تبعیض  ، صریح و جامع در اختیار کاربران قرار دهیم .

روابط عمومی ها یک وظیفه جامع درون و برون سازمانی بر عهده دارند و نباید نردبان اهالی سیاست باشند لذا واسطه گری یا برش تفسیری خبر و انتخاب یک خبر با سلیقه افراد و اشخاص کاری بیهوده است اگر رسانه ها و روابط عمومی ها نگاهشان همان نگاه سانسورچی های  پیش از ارتباطات باشد. به طور یقین از قافله آگاهی عقب خواهند ماند .

کار روابط عمومی ها حقیقت رسانی ،واقع گرایی،می باشد فضای گفتمان فعلی جهان نباید از کتمان واقعیت ها و آنچه رخ داده است پرهیز کند.

چرا که اگر ما این کار را کنیم دیگران بلافاصله واقعیات  را در فضاهای مجازی ودر کمترین زمان منتشر خواهند کرد . هنر روابط عمومی این است که بتواند در زمان معین و مشخص اطلاعات را از درون به بیرون و از بیرون به درون سازمان منتقل کرده ویک پیام رسان خوب میان سازمان و مردم باشد.

یکی از وظایف روابط عمومی جستجوی راه حل پش از وقوع بحرانها و چیرگی بر بحرانی پس از وقوع آن است که اصلاحا به آن مدیریت ارتباطات  در بحرانها  گفته می شود. اصلی ترین موضوع در زمینه ارتباطات هنگام بحران دوری از گوشه گیری و انفعالی است. در شرایط بحران ارتباطات موثری که با سرعت بالا انتقال دهنده اطلاعات و مواضع بی پرده به رسانه ها باشد از همه چیز مهم تر است .

اهمیت استراتژیک شغل روابط عمومی تنها زمانی نمایان می شود. که موسسات (خصوصی . عمومی . دولتی و غیر دولتی ) در معرض بحران هایی قرار بگیرند. که و ضعیت و امکانات انها تهدید کند و یا ذات وجود وتوانایی ادامه فعالیت آنها را به چالش بکشد.

سازمانها  در مواقع بحران مانند کالبدی روی میز تشریع ودر معرض افکار عمومی و رسانه ها قرار می گیرند و یکایک اعضای سازمان ها با دقتی بالا کنترل ، تجزیه  و نقد می شود.

خصوما زمانی که منافع عمومی وابسته به موقعیت یا شکست سازمان باشد که در این حالت پیگیری افکار عمومی و رسانه ها بسیار بیشتر و موشکافانه تر خواهد بود .

محسن ممیزی

رئیس اداره آموزش و روابط عمومی

شهرداری ورامین