شهرداری ورامین » 📸 ملاقات شهردار ورامین با آتش نشان مصدوم 📸 ملاقات شهردار ورامین با آتش نشان مصدوم – شهرداری ورامین
📸 ملاقات شهردار ورامین با آتش نشان مصدوم
۱۸ آبان ۱۴۰۱
نسخه چاپی
📸 ملاقات شهردار ورامین با آتش نشان مصدوم

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین به همراه مسعود نفری سرپرست سازمان آتش نشانی و محمد صمدی رییس اداره روابط عمومی شهرداری از سید جعفر تاجیک حسینی عیادت به عمل آورد. در این دیدار جمعی از آتش نشانان و علی آقا بابایی معاون اداری و مالی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین حضور داشتند.