۞ رهبر معظم انقلاب اسلامی:
انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است.

آرشیو ماهانه : خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه شورای معاونین  با حضور حسین دهقان شهردار ورامین

برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین

جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین و سایر مدیران ارشد شهرداری تشکیل شد. در ادامه این نشست شهردار ورامین تصریح کرد: خدمات رسانی به نقاط محروم و حاشیه های شهر ورامین ، بزرگ ترین دغدغه مجموعه مدیریت فعلی شهرداری است و با تمام توان در راستای حل مشکلات مردم خواهیم […]

اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت

اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت

 حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت خبر داد و گفت : عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شهرداری ورامین اجرا گردید.  

(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))

(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))

     شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ابلاغ موافقتنامه ۵۶۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره ۳۰۰د۱۵۰۲۰۰۴در سال ۹۸ با اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی و پنج میلیارد ریال)(اعتبار  استانی) ، پروژه  ذيل را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد . پروژه محل […]

(( آگهي مناقصه عمومي ))

(( آگهي مناقصه عمومي ))

   شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد . پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس خرید مصالح(جداول ، دال و …) ردیف ۱۲۱۱۰۱ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناسب ترین قیمت احداث پل بتنی […]

(( آگهي مناقصه عمومي ))

(( آگهي مناقصه عمومي ))

   شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد . پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس جدولگذاری معابر سطح شهر (ناحیه ۳ و ۴) ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه […]