(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
۰۲ خرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی

حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) : مهدى (عج) از فرزندان من است كه چهره اش چون ستاره تابان است .