۞ رهبر معظم انقلاب اسلامی:
انتخابات صرفاً تکلیف نیست بلکه حق مردم است.

برچسب : http://www.e-varamin.ir/wp-content/uploads/2018/07/IMG_7382.jpg