بازدید سرزده و میدانی شهردار ورامین از خط اتوبوسرانی مترو جوانمرد قصاب – ورامین
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی
پاسخگویی شهردار ورامین در سامانه سامد
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین
عملیات آسفالت ریزی و بهسازی در مناطق باغ صالح و منطقه سیلو توسط شهرداری ورامین انجام گردید.
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
آبیاری فضای سبز و درختان  اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز شهر ورامین
محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین   محسن میرزایی مسئول فضایی شهرداری ورامین از آبیاری فضای سبز و درختان اعم از بوستانها ،پارکها و فضای سبز سطح شهر در چندین نوبت کاری خبرداد