شهرداری ورامین » آتش سوزی در کنار پارک خانواده ورامین آتش سوزی در کنار پارک خانواده ورامین – شهرداری ورامین
آتش سوزی در کنار پارک خانواده ورامین
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آتش سوزی در کنار پارک خانواده ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین در گفتگو با خبر نگاران گفت  آتش سوزی در کنار پارک خانواده  بخاطر تجمع زباله های آتش زا شرکت سیمین رخ داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Bایستگاه شماره ۲و پشتیبانی تیم نجات ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی وسپس اطفا حریق صورت پذیرفت
خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت