شهرداری ورامین » آتش سوزی گسترده یک انبار نگهداری سبد و کارتن در روستای عسگرآبادورامین آتش سوزی گسترده یک انبار نگهداری سبد و کارتن در روستای عسگرآبادورامین – شهرداری ورامین
آتش سوزی گسترده یک انبار نگهداری سبد و کارتن در روستای عسگرآبادورامین
۰۱ شهریور ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آتش سوزی گسترده یک انبار نگهداری سبد و کارتن در روستای عسگرآبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازآتش سوزی گسترده یک انبار نگهداری سبد و کارتن در روستای عسگرآبادخبرداد

کرمانی افزود حریق در انباری روستای عسکرآباد رخ داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Cایستگاه شماره ۲سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به مزارع و اماکن همجوار جلوگیری شد
خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت