شهرداری ورامین » آخرین فاز مراحل عمرانی و بازگشایی معابر در میدان امام خمینی(ره) ورامین آخرین فاز مراحل عمرانی و بازگشایی معابر در میدان امام خمینی(ره) ورامین – شهرداری ورامین
آخرین فاز مراحل عمرانی و بازگشایی معابر در میدان امام خمینی(ره) ورامین
۱۷ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آخرین فاز مراحل عمرانی و بازگشایی معابر در میدان امام خمینی(ره) ورامین

شایان ذکر است این اقدام شهرداری ورامین باعث رضایتمندی کسبه و رانندگان و شهروندان عزیز شده است .

photo_2016-09-07_12-35-06