شهرداری ورامین » آسفالت خیابان اصلی شهرک فجر به طرف جاده تهران ورامین آسفالت خیابان اصلی شهرک فجر به طرف جاده تهران ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان اصلی شهرک فجر به طرف جاده تهران ورامین
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت خیابان اصلی شهرک فجر به طرف جاده تهران ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبر نگاران ازآسفالت خیابان اصلی شهرک فجر به طرف جاده تهران ورامین خبرداد

عباسی افزود باتوجه به تردد زیاد خود روها  ونیاز این خیابان به آسفالت جدید معاونت عمران اقدام به آسفالت مکانیزه نمود    
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای جدول گذاری و آسفالت در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .