شهرداری ورامین » آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصر آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصر – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصر
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصرخبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص  تسریع امور عمرانی آسفالت خیابان بیست متری دولت کوچه ولیعصر در دست اقدام این معاونت قرارگرفت.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.