شهرداری ورامین » آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفندآباد ورامین آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفندآباد ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفندآباد ورامین
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفندآباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازاتمام آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفندآباد خبردادخبر داد 

عباسی افزود باتوجه به نیاز  آسفالت خیابان زواره کوچه صالح یک اسفند آباد  صورت پذیرفت
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم