شهرداری ورامین » آسفالت خیابان سمیه جنب میدان رازی ورامین آسفالت خیابان سمیه جنب میدان رازی ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان سمیه جنب میدان رازی ورامین
۰۷ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت خیابان سمیه جنب میدان رازی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاونت فنی مهندسی عمران شهرداری ورامین از اتمام آسفالت خیابان سمیه جنب میدان رازی  خبرداد
عباسی افزود باتوجه به اجرای آسفالت خیابانهای سطح شهر و پوسیده شدن آسفالت خیابانها ی شناسایی شده نیازبه تراش ،روکش وترمیم آسفالت خیابان ها در دست اقدام این معاونت قرار دارد
عباسی افزود گذشت زمان آسفالت کوچه را پوسیده کرده  و شرایط  نامساعد ی را برای شهروندان بوجود آورده بود به همین جهت اول تراش آسفالت قدیمی رادر دستور کار خود قرار دادیم سپس آسفالت مکانیزه این خیابان جهت تردد آسان خودروها و رفاه حال شهروندان خیابان سمیه صورت پذیرفت 
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های جدول گذاری و آسفالت شهری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با انجام ترمیم آسفالت میادین در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .