شهرداری ورامین » آسفالت خیابان صادق علی به سمت میدان ولیعصر (عج) آسفالت خیابان صادق علی به سمت میدان ولیعصر (عج) – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان صادق علی به سمت میدان ولیعصر (عج)
۰۶ مرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آسفالت خیابان صادق علی به سمت میدان ولیعصر (عج)

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،مهندس حسین دهقان شهردار ورامین از آسفالت خیابان صادقعلی به سمت میدان ولیعصر (عج) خبرداد.

شهردار ورامین در رابطه با آسفالت در سطح شهر افزود: شهرداری ورامین در بخش عمرانی خود اعم از جدول گذاری احداث نهر بهسازی پارکها و بوستانهای  سطح شهر با روحیه جهادی و تلاش وافر در تمام ابعاد عمرانی مشغول بکار می باشد و در خصوص  آسفالت خیابانها هم با اهمیت ویژه ای این پرو ژه ها را دنبال خواهیم کرد

دهقان تصریح کرد :شهر ورامین شایسته بهترین خدمات چه از لحاظ خدمات شهری و عمرانی می باشد و از بدو شروع بکار بنده به مدیریت شهری این نگاه را داشتم که ورامین باید در جایگاه مطلوب تری  از لحاظ منظر شهری قرار داشته باشد، ورامین از نظر قدمت و سابقه تاریخی از شهرهای بسیاری بالاتر می باشد ولی از نظر ساختار شهری هنوز با اسم خود فاصله زیادی دارد.

شهردارورامین در پایان اظهار داشت :تمام تلاش شهرداری در این راستا می باشد که ورامین را از نظر پیشرفت شهری ارتقا دهیم و معتقدیم این خواسته دور از دست رس نخواهد بود با برنامه ریزی و اریه طرح های نوین  تلاش شبانه روزی می توان به بزرگ ترین خواسته ها رسید.