شهرداری ورامین » آسفالت خیابان بیست متری حصارک جهت اتصال به خیابان سی متری و میدان پلیس ورامین آسفالت خیابان بیست متری حصارک جهت اتصال به خیابان سی متری و میدان پلیس ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت خیابان بیست متری حصارک جهت اتصال به خیابان سی متری و میدان پلیس ورامین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت خیابان بیست متری حصارک جهت اتصال به خیابان سی متری و میدان پلیس ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازآغاز آسفالت خیابان ۲۰ متری حصارک جهت اتصال به خیابان ۳۰ متری و میدان پلیس خبرداد

عباسی افزود باتوجه به آغاز خیابان ۲۰ متری حصارک اتصال  خیابان ۳۰ متری و میدان پلیس میسر میشود و شاهد کاهش ترافیک منطقه خواهیم بود
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای آسفالت در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .