شهرداری ورامین » آسفالت ولکه گیری کوچه ها و بوستانها در ورامین آسفالت ولکه گیری کوچه ها و بوستانها در ورامین – شهرداری ورامین
آسفالت ولکه گیری کوچه ها و بوستانها در ورامین
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آسفالت ولکه گیری کوچه ها و بوستانها در ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی از آسفالت ولکه گیری کوچه ها و بوستانها در ورامین خبرداد

عباسی افزود باتوجه به آغاز آسفالت در کوچه ها و بو ستانها در تمام مناطق میتوان به آسفالت و لکه گیری کوچه های  بوستان ۷و بوستان ۱۶ و گلستان ۳ واقع در خیابان شهید باهنر  و شهرک مدرس اشاره کرد  
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای آسفالت در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم .