شهرداری ورامین » آغازتولید و تکثیر انواع گلهای فصلی و دایمی در گلخانه فضای سبز شهرداری ورامین آغازتولید و تکثیر انواع گلهای فصلی و دایمی در گلخانه فضای سبز شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آغازتولید و تکثیر انواع گلهای فصلی و دایمی در گلخانه فضای سبز شهرداری ورامین
۱۳ دی ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آغازتولید و تکثیر انواع گلهای فصلی و دایمی در گلخانه فضای سبز شهرداری ورامین

به گزارش اداره درابط عمومی شهرداری وشوراری اسلامی شهر ورامین ،محسن میرزایی گفت: به دستور مهندس علی حیدریان شهردار ورامین تولید و تکثیر انواع گلهای فصلی و دایمی از قبیل شب بو ، شمعدانی ، اطلسی ، میناچمنی ، گازانیا ، لاله ، همیشه بهار ، میمون ، رز، ساناز ، شمشاد ، خرزهره ، رزماری ، پیرکانتا ، قرنفل ، با تمام توان و ظرفیت موجود جهت کشت در فصل بهار در گلخانه فضای سبز شهرداری ورامین در حال اجرا می باشدتا ان ساالله فضایی زیبا برای شهروندان عزیز ومهمانان نوروزی داشته باشیم

شایان ذکر است پاک سازی وهرس وفرم دهی پارک های محله ای سطح شهر در دستور کار واحد فضای سبز شهرداری قرار دارد