شهرداری ورامین » آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین – شهرداری ورامین
آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت فنی وعمرانی شهرداری ازآغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری واقع درمنطقه کهنه گل خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات آغاز زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری واقع درمنطقه کهنه گل در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی تصریح کرد:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم