آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین
آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین
۲۰ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری کهنه گل ورامین
صادق عباسی معاونت فنی وعمرانی شهرداری ازآغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری واقع درمنطقه کهنه گل خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت فنی وعمرانی شهرداری ازآغازعملیات زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری واقع درمنطقه کهنه گل خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات آغاز زیرسازی و جدول گذاری خیابان سی متری واقع درمنطقه کهنه گل در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی تصریح کرد:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم