شهرداری ورامین » آغازلکه گیری آسفالت درسطح شهرورامین آغازلکه گیری آسفالت درسطح شهرورامین – شهرداری ورامین
آغازلکه گیری آسفالت درسطح شهرورامین
۰۹ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آغازلکه گیری آسفالت درسطح شهرورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری از آغازلکه گیری آسفالت درسطح شهرورامین خبرداد

عباسی افزود:لکه گیری آسفالت خیابان شهید رجایی جنوبی کوچه عرفان/شهید رجایی جنوبی کوچه محمد ی/کوچه ۵ شرقی توسط حوزه معاونت عمران شهرداری ورامین در دست اقدام میباشد