شهرداری ورامین » آغاز جدول گذاری و آماده سازی پارک محله ای جدیدالاحداث انتهای خیابان شهید چمران ورامین آغاز جدول گذاری و آماده سازی پارک محله ای جدیدالاحداث انتهای خیابان شهید چمران ورامین – شهرداری ورامین
آغاز جدول گذاری و آماده سازی پارک محله ای جدیدالاحداث انتهای خیابان شهید چمران ورامین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آغاز جدول گذاری و آماده سازی پارک محله ای جدیدالاحداث انتهای خیابان شهید چمران ورامین

photo_2016-08-09_09-04-37