شهرداری ورامین » آغاز زیر ساخت پارک عاشورا در خیر آباد ورامین آغاز زیر ساخت پارک عاشورا در خیر آباد ورامین – شهرداری ورامین
آغاز زیر ساخت پارک عاشورا در خیر آباد ورامین
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آغاز زیر ساخت پارک عاشورا در خیر آباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاونت فنی عمرانی شهرداری از آغاز زیر ساخت پارک عاشورا در خیر آباد ورامین خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی آغاز عملیات زیر ساخت پارک عاشورا خیر آباد در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی افزود:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم