شهرداری ورامین » آغاز عملیات کف پوش پارک محله ای دهوین ورامین آغاز عملیات کف پوش پارک محله ای دهوین ورامین – شهرداری ورامین
آغاز عملیات کف پوش پارک محله ای دهوین ورامین
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آغاز عملیات کف پوش پارک محله ای دهوین ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین، صادق عباسی معاونت فنی وعمران شهرداری از آغاز عملیات کف پوش پارک محله ای دهوین خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی عملیات پروژه کف پوش پارک محله ای دهوین در دست اقدام این معاونت قراردارد.

وی افزود:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم