آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آماده سازی ایستگاه اتوبوسرانی در میدان بسیج ورامین
آماده سازی ایستگاه اتوبوسرانی در میدان بسیج ورامین
۱۶ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آماده سازی ایستگاه اتوبوسرانی در میدان بسیج ورامین
صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری .رامین ازآماده سازی ایستگاه اتوبوسرانی توسط این معاونت خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری .رامین ازآماده سازی ایستگاه اتوبوسرانی توسط این معاونت خبرداد

عباسی افزود :ایستگاه اتوبوس در میدان بسیج به همت معاونت عمرانی شهرداری ورامین در حال آماده سازی و بهره برداری میباشد وبا توجه به دستور شهردار به روانسازی ترافیک در سطح شهر طی جلسه ای مشترک با سازمان اتوبوسرانی و معاونت حمل نقل ترافیک این تصمیم گرفته ودر دست اقدام میباشد