شهرداری ورامین » آماده سازی خیابان خیرآباد توسط شهرداری جهت تشییع شهیدمدافع حرم آماده سازی خیابان خیرآباد توسط شهرداری جهت تشییع شهیدمدافع حرم – شهرداری ورامین
آماده سازی خیابان خیرآباد توسط شهرداری جهت تشییع شهیدمدافع حرم
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آماده سازی خیابان خیرآباد توسط شهرداری جهت تشییع شهیدمدافع حرم

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از آماده سازی خیابان خیرآباد توسط عوامل این معاونت جهت تشییع شهیدمدافع حرم خبرداد

قاسمی افزود :آماده سازی خیابان خیرآباد توسط نیروهای ناحیه یک شهرداری جهت تشییع شهید طلبه مدافع حرم انجام شد

شایان ذکر است  تشیع این شهید والا مقام ساعت ۱۴:۳۰ امروز خواهد بود