شهرداری ورامین » ابلاغ بخشنامه هاي بودجه سال 1395 شهرداري‌ها و دهياري ها ابلاغ بخشنامه هاي بودجه سال 1395 شهرداري‌ها و دهياري ها – شهرداری ورامین
ابلاغ بخشنامه هاي بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري‌ها و دهياري ها
۰۳ آذر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
ابلاغ بخشنامه هاي بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري‌ها و دهياري ها

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري‌ها با هدف استمرار سياست‌‌هاي تمركززدايي و اعطاي اختيارات به مديريت‌‌هاي منطقه‌اي و محلي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تنظيم و توسط مهندس خندان دل به معاونين امور عمراني استانداري ها ابلاغ شد.

اهم چهارچوب بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري‌هاي كشور عبارتند از : سند چشم‌‌انداز ۲۰ ساله درافق ۱۴۰۴ و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)‌، تكاليف مقرر در برنامه هاي توسعه كشور‌، سياست‌‌هاي كلان دولت تدبير و اميد‌، برنامه ارائه شده توسط وزير كشور در حوزه شهرداري‌ها‌، قانون‌گرايي‌، خدمت به شهروندان و ارتقاء سلامت اداري.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري‌ها شامل ۵ فصل راهبرد‌‌ها و سياست‌‌هاي اجرايي، تكاليف بودجه‌اي، ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه، سامانه بودجه شهرداري‌‌ها و سرفصل‌‌هاي اعتبارات متمركز مي باشد.

با توجه به تكليف شهرداري‌ها طبق ‌ماده ۶۷ قانون شهرداري‌ مبني بر ارسال يك نسخه از بودجه به وزارت كشور‌، شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۵ خود را در چارجوب اين بخشنامه تهيه و در سامانه بودجه شهرداريهاي كشور به نشاني اينترنتي budget.imo.org.ir ثبت نمايند و پس از سير مراحل تصويب شوراي اسلامي ذيربط، نسخه كاغذي پرينت از سامانه بودجه كه به امضاي مديرمالي، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر رسيده را به فرمانداري و استانداري مربوطه ارسال نمايند.

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ دهياريهاي كشور به موجب ماده ۳۵ آيين‌نامه مالي دهياري‌‌ها، از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تنظيم و شامل سياست‌‌ها و خط‌مشي‌‌هاي لازم در امر تهيه و تنظيم بودجه در دستگاه‌‌هاي اجرايي مي باشد و دهياري ها مي‌بايست در تهيه و تنظيم بودجه سياست‌‌ها و خط‌مشي‌‌هاي مندرج در سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌‌هاي كلان دولت و ساير اسناد بالادستي را رعايت نمايند.

در اين بخشنامه سعي شده است كليه منابع مالي دهياري اعم از منابع محلي، استاني و ملي مدنظر قرار گرفته تا امكان استفاده بهينه از كليه منابع متصور در يك برنامه يكساله براي دهياري فراهم آيد.

 با تهيه و تنظيم بودجه و تصويب آن، زمينه اجراي طرح‌هاي مهم عمراني و خدماتي فراهم شده و دهياري قادر خواهد بود با پيش‌بيني و برآورد منابع درآمدي خود بر‌اساس نياز‌هاي روستا و برنامه پنجساله دهياري، نسبت به نحوه هزينه‌كرد منابع درآمدي خود در قالب پروژه‌‌هاي مهم و اثرگذار اقدام نمايد.

باتوجه به تكليف دهياري‌ها طبق ماده ۳۱ آيين‌نامه مالي دهياري‌‌ها مبني بر ارسال يك نسخه از بودجه به وزارت كشور‌، تمامي بخشداري ها و دهياري ها و مسئولين مالي دهياري ها موظفند بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۵ خود را در چارچوب اين بخشنامه تهيه و در سامانه بودجه دهياري‌هاي كشور به نشاني اينترنتيbudget.imo.org.ir ثبت نمايند و پس از سير مراحل تصويب شوراي اسلامي ذيربط، نسخه كاغذي بودجه كه از سامانه بودجه پرينت گرفته شده را كه به امضاي مسئول مالي دهياري، دهيار و شوراي اسلامي روستا رسيده؛ به فرمانداري و استانداري مربوطه ارسال نمايند.

 متن كامل اين دو بخشنامه در سايت سازمان و سامانه بودجه درج شده و در اختيار شهرداريها، بخشداريها، دهياريها، مسئولين مالي دهياري و استانداري‌هاي سراسر كشور قرار گرفته است.