شهرداری ورامین » اتمام پروژه روفوژ بلوار ورامین تهران اتمام پروژه روفوژ بلوار ورامین تهران – شهرداری ورامین
اتمام پروژه روفوژ بلوار ورامین تهران
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
اتمام پروژه روفوژ بلوار ورامین تهران

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون فنی عمرانی شهرداری ازاتمام پروژه روفوژ بلوار ورامین- تهران به همراه جدول گذاری ،کاشت گل وگیاه درخت کاری خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی اجرای عملیات پروژه  پروژه روفوژ بلوار ورامین- تهران به همراه جدول گذاری ،کاشت گل وگیاه درخت کاری توسط معاونت عمران صورت پذیرفت

وی تصریح کرد:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم