شهرداری ورامین » اجرای طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری توسط شهرداری ورامین در نقاط مختلف شهر اجرای طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری توسط شهرداری ورامین در نقاط مختلف شهر – شهرداری ورامین
اجرای طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری توسط شهرداری ورامین در نقاط مختلف شهر
۰۷ شهریور ۱۴۰۰
نسخه چاپی
اجرای طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری توسط شهرداری ورامین در نقاط مختلف شهر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری با حضور بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین درحال اجراست. در این طرح برنامه هایی نظیر پاکسازی سطوح شهری ، بهسازی پارک ها ، شستشو و نظافت و گندزدایی از جدول ها و دالان ها ، محل ها و مکان های پرتردد ، طعمه گذاری جانوران موذی ، جمع آوری ضایعات جمع آوری نخاله ها و مصالح ساختمانی ضایعاتی در نقاط مختلف سطح شهر اجرا می شود.

در این رابطه داودی سرپرست شهرداری ورامین بیان داشت:طرح مذکور با جدیت تمام در نقاط مختلف چهارگانه خدماتی سطح شهر ورامین اجرا می شود و تا کنون در محله هایی مانند کاظم آباد، چاله شنی ، روغنکشی ،شهید زواره خیرآباد ، شهرک مدرس از بلوار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تا خیابان استاد شهریار و امامزاده طاهر و مطهر خیرآباد ، خیابان آیت الله طالقانی از ابتدای میدان امام خمینی (ره) تا چهارراه رسالت به همراه کوچه ها و بوستان های اطراف این محله ها در طول پنج روز گذشته توسط شهرداری ورامین به انجام رسیده است.

شایان ذکر است ابوالفضل جعفری و محمد شیرکوند از اعضای شورای اسلامی شهر ورامین از روند اجرای طرح بهداشت محله ای ، پاکسازی و نظافت عمومی شهری در محله کاظم آباد بازدید به عمل آوردند.

 

dav
sdr
sdr
sdr

sdr
sdr
sdr
dav
sdr
dav
dav
dav
dav