شهرداری ورامین » اجرای طرح بهداشت محله ای با جمع آوری نخاله های ساختمانی در مناطق حاشیه شهر انجام گردید اجرای طرح بهداشت محله ای با جمع آوری نخاله های ساختمانی در مناطق حاشیه شهر انجام گردید – شهرداری ورامین
اجرای طرح بهداشت محله ای با جمع آوری نخاله های ساختمانی در مناطق حاشیه شهر انجام گردید
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
نسخه چاپی
اجرای طرح بهداشت محله ای با جمع آوری نخاله های ساختمانی در مناطق حاشیه شهر انجام گردید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، امروز یکشنبه بیست و یکم شهریور ماه طرح بهداشت محله ای به جمع آوری نخاله های ساختمانی در مناطق کانال خواجه ولی خیابان شهامت باغ صالح و شهرک مخابرات و خیابان ها و کوچه های اطراف آن رسید.

در این رابطه بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین گفت: امروز خدا را شاکریم که این خدمات به گونه ای انجام می شود که تمامی کوچه ها ، گذرها و بوستان ها به همراه تمام معابر عمومی در حاشیه و مرکز نظافت و تمیز می شوند و در کنار آن جوی ها و معابر شستشو و گندزدایی می شوند.

از خدماتی که در طرح بهداشت محله ای انجام می شود می توان به جمع آوری نخاله های ساختمانی اشاره کرد، چرا که تمیزی و رعایت بهداشت محیط زندگی شهری در نواحی چهارگانه برای نیروهای شهرداری ورامین خیلی مهم است.