شهرداری ورامین » اجرای طرح بهداشت محله ی جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان آیت اله کاشانی و انتهای خیابان امام زاده علی حصارک اجرای طرح بهداشت محله ی جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان آیت اله کاشانی و انتهای خیابان امام زاده علی حصارک – شهرداری ورامین
اجرای طرح بهداشت محله ی جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان آیت اله کاشانی و انتهای خیابان امام زاده علی حصارک
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
نسخه چاپی
اجرای طرح بهداشت محله ی جمع آوری بارگیری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان آیت اله کاشانی و انتهای خیابان امام زاده علی حصارک

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، در راستای طرح بهداشت محله ی با دستور مجتبی نظری معاونت خدمات شهری شهرداری ، و سروندی معاون خدمات شهر منطقه یک و با همت سهیل غیاثی مدیر و عوامل ناحیه یک حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین عملیات جمع آوری وبارگیری نخاله های ساختمانی انتهای خیابان آیت اله کاشانی و انتهای خیابان امام زاده علی حصارک توسط عوامل ناحیه چهار حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین اجرا گردید. طرح بهداشت محله ی در سطح شهر ورامین در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.