آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اجرای طرح ذوالفقار ۹۶و آموزش رانندگی حمل نقل عمومی به میزبانی شهرداری ورامین
اجرای طرح ذوالفقار ۹۶و آموزش رانندگی حمل نقل عمومی به میزبانی شهرداری ورامین
۲۹ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اجرای طرح ذوالفقار ۹۶و آموزش رانندگی حمل نقل عمومی به میزبانی شهرداری ورامین
یزدان خانی معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین از برگزاری جلسه آموزش ورانندگی حمل نقل عمومی دراجرای طرح ذوالفقار۹۶ به میزبانی شهرداری ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،یزدان خانی معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری ورامین از برگزاری جلسه آموزش ورانندگی حمل نقل عمومی دراجرای طرح ذوالفقار۹۶ به میزبانی شهرداری ورامین خبرداد

در این جلسه که با حضور مسئولین نیروی انتظامی و شهرداری ورامین برگزار شد جناب سرهنگ دلیری معاونت راهور شرق استان تهران سخنران اجرای طرح ذوالفقار ۹۶  و آموزش رانندگی حمل نقل عمومی بود

دلیری افزود :شهرداری وراهور در اجرای این طرح و آموزش رانندگی حمل نقل نقش بسیار مهمی رادارند و باید در این طرح شهرداری حوزه معاونت حمل نقل ترافیک با تعامل وهمکاری هرچه بیشتر باعث رشد آموزش وفرهنگ سازی در این زمینه شویم کاهش تصادفات رعایت قانون راهنمایی ورانندگی کاهش ترافیک همه از اهداف این آموزش و طرح ذوالفقار ۹۶ میباشد