شهرداری ورامین » اجرای طرح شستشو وپاکسازی آبنماهای میادین ومعابر شهری در سطح ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین   اجرای طرح شستشو وپاکسازی آبنماهای میادین ومعابر شهری در سطح ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین   – شهرداری ورامین
اجرای طرح شستشو وپاکسازی آبنماهای میادین ومعابر شهری در سطح ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین  
۲۰ تیر ۱۴۰۲
نسخه چاپی
اجرای طرح شستشو وپاکسازی آبنماهای میادین ومعابر شهری در سطح ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین  

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، با دستور مجتبی نظری معاونت خدمات شهری شهرداری و با همت غیاثی مدیر و عوامل ناحیه ۴ حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین عملیات شستشو و پاکسازی آبنما های میادین ومعابر شهر ورامین در سطح ناحیه ۴حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین اجرا گردید.