شهرداری ورامین » اجرای طرح نورپردازی و روشنایی در برج تاریخی علاء الدین توسط شهرداری ورامین اجرای طرح نورپردازی و روشنایی در برج تاریخی علاء الدین توسط شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
اجرای طرح نورپردازی و روشنایی در برج تاریخی علاء الدین توسط شهرداری ورامین
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اجرای طرح نورپردازی و روشنایی در برج تاریخی علاء الدین توسط شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، به دستور و پیگیری علیرضا مومنی شهردار ورامین ، برج تاریخی علاء الدین ورامین توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین نورپردازی شد. اجرای این طرح متنوع با استفاده از تکنولوژی روز ، منظر شبانه زیبایی در برج تاریخی علاء الدین شهر ورامین ایجاد کرده است.