شهرداری ورامین » اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در خیابان باغستان  اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در خیابان باغستان  – شهرداری ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در خیابان باغستان 
۲۴ آبان ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در خیابان باغستان 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین علیرضا مومنی شهردار ورامین از آسفالت ریزی مکانیزه در خیابان باغستان خبر داد . در این رابطه شهردار ورامین گفت: این خیابان در محله امامزاده علی(ع) به طول ۳۶۶۴ متر مربع به کوشش معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین آسفالت ریزی مکانیزه شد.