شهرداری ورامین » اجرای عملیات بهسازی و آسفالت ریزی در شهرک فرهنگیان توسط شهرداری ورامین اجرای عملیات بهسازی و آسفالت ریزی در شهرک فرهنگیان توسط شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
اجرای عملیات بهسازی و آسفالت ریزی در شهرک فرهنگیان توسط شهرداری ورامین
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
نسخه چاپی
اجرای عملیات بهسازی و آسفالت ریزی در شهرک فرهنگیان توسط شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، به دستور و پیگیری علیرضا مومنی شهردار ورامین ، کوچه رز واقع در شهرک فرهنگیان ابتدای خیابان ریحان آباد توسط معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین بهسازی و آسفالت شد.

این پروژه عمرانی به مساحت دو هزار متر مربع و اعتباری در حدود ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بهره برداری رسید.