شهرداری ورامین » اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین – شهرداری ورامین
اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاونت فنی مهندسی عمران شهرداری از اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع پروژه های عمرانی عملیات پروژه  اجرای عملیات جدول گذاری کوچه معلم هشت خیابان ده شریفا ورامین  توسط این معاونت صورت پذیرفت

وی تصریح کرد:  معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم