شهرداری ورامین » اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق) اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق) – شهرداری ورامین
اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق)
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
نسخه چاپی
اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق)

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین با پیگیری و دستور حسین دهقان شهردار ورامین ، عملیات روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی محمودی (دادگاه سابق ) به مساحتی در حدود چهار هزار متر مربع جهت تسهیل در عبور و مرور شهری توسط حوزه معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین هم اکنون در حال انجام است.

sdr
dav
sdr
dav
sdr
sdr
bty
sdr
dav
sdr
bty
sdr