آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند
اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت شهرداری ناحیه دو ،عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند اجرا شد .

photo_2016-08-10_10-18-37