شهرداری ورامین » احداث نهر و جدول گذاری به طول بیش از یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی توسط شهرداری ورامین احداث نهر و جدول گذاری به طول بیش از یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی توسط شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
احداث نهر و جدول گذاری به طول بیش از یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی توسط شهرداری ورامین
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
نسخه چاپی
احداث نهر و جدول گذاری به طول بیش از یک کیلومتر در خیابان شهید صدرایی توسط شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، به دستور و پیگیری علیرضا مومنی شهردار ورامین پروژه احداث نهر و جدول گذاری به طول یک کیلومتر و دویست متر درخیابان شهید صدرایی منطقه امر آباد توسط شهرداری ورامین در حال احداث است.

اجرای این پروزه در هدایت و جمع آوری آب های سطحی در مواقع بارندگی و رفع آب گرفتگی در خیابان شهید صدرایی و معابر فرعی منشعب به آن در منطقه امر آباد نقش بسزایی دارد.پروژه عمرانی مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجرا می شود.