آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
بازدید شهردار ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی در چرمشهر
بازدید شهردار ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی در چرمشهر
۲۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی در چرمشهر
دهقان شهردار ورامین طی بازدیدی به همرا ه رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی در چرمشهر از احداث پارکینگ طبقاتی در ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  دهقان شهردار ورامین طی بازدیدی به همرا ه رئیس شورای اسلامی شهر ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی در چرمشهر از احداث پارکینگ طبقاتی در ورامین خبرداد

دهقان افزود :پارکینگ طبقاتی در ورامین احداث می شود  در همین جهت بازدید اینجانب به همراه سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ،حبیبی عضو شورای اسلامی شهر ورامین و میرزایی رئیس اداره صنعت ورامین از کارخانه ساخت پارکینگ طبقاتی  در چرمشهر در راستای روانسازی ترافیک شهری و کاهش ترافیک در شهرستان صورت پذیرفت